RESULTATER
Sorter etter: Best treff, Dato

Stø Kurz mot knallhard innvandringspolitikk

18.10.2017 13:00

– Det er tid for noe nytt, lover 31 år gamle Sebastian Kurz, og vil innføre en langt strengere immigrasjonspolitikk hvis han blir Østerrikes nye statsminister.

Slik ble HRS reddet av Frp

18.10.2017 11:00

IMDi (Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet) slo fast at Human Rights Service (HRS) brøt vilkårene for statsstøtte og burde miste pengene. Justisdepartementet, styrt av Frp, endret vilkårene med én setning, og beholdt HRS på budsjettet.

Kor(an)sang til ettertanke

18.10.2017 07:00

Norske kor framfører koranresitasjoner i urnorske omgivelser. 

– For få innvandrere på Fagforbundets landsmøte

17.10.2017 17:00

Knapt en delegat med innvandrerbakgrunn var å se på Fagforbundets landsmøte, som ble avholdt sist helg. Tidligere forbundsstyremedlem Eddie Whyte (bildet) reagerer.

Færre barn blant innvandrerkvinner

17.10.2017 13:00

Fruktbarheten er fortsatt på vei ned i Norge, og trenden gjør seg også gjeldende blant kvinner med innvandrerbakgrunn.

– Unge biter mindre på fryktretorikk

17.10.2017 11:00

Kampen mot rasisme og fremmedfrykt er enkeltsaken som opptar ungdommene mest, viser Fagforbundets ungdomsbarometer. Antirasistisk Senter mener unge i Norge biter mindre på fryktretorikk og er generelt mer åpne.

Institusjonell islams to ansikter i Norge

17.10.2017 07:00

Konsekvensen av støttekuttet til Islamsk Råd Norge kan føre til at vi i Norge får to islamske råd. Et som følger statens regler for normativ islam, og en annen som vil fungere som norsk islams svar på Knudsens og Nessas utbrytermenighet.

Sprikende reaksjoner på «urbefolkningskostyme»

16.10.2017 17:00

Ap-nestleder Hadia Tajik mener Frps Siv Jensen var en "fin Pocahontas" da hun kledde seg ut som indianer under Finansdepartementets høstfest. Andre er langt mer kritiske, og ser dette som "kulturell appropiasjon."

– En åpen debatt minsker høyreekstrem vold

16.10.2017 15:00

Frp og en åpen innvandringsdebatt er viktige årsaker til at Norge har lite høyreekstrem vold, mens det motsatte er tilfelle i Sverige, er tonen fra forsker.

Norge tar imot færre kvoteflyktninger

16.10.2017 11:00

FN-sambandet mener det er beklagelig at regjeringen ikke følger FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) sin oppfordring om at Norge øker antallet kvoteflyktninger.

Side av 2348