Innvandrere og diabetes

Diabetesforbundet har mye tilrettelagt informasjon for personer med innvandrerbakgrunn.

Informasjon på ulike språk

 

Arabisk

Tamil

Engelsk

Polsk

Tigrinja

Farsi

Somali

Tyrkisk

Dari

Sorani

Urdu

Kurdisk

Spansk

Andre språk

www.AutoDeler.co.no